top of page
bg gold.jpg
elite gold 1.png

סדנאות חוסן בשיטת ה ELITE

oak.jfif

We must be the willow, not the oak, in the lowering storm.”

Amitav Ghosh

Indian writer

מהו חוסן  אישי וצוותי
וכיצד ניתן לפתח אותו ?

אם בעבר סדנאות חוסן היו נחלתם של לוחמי עילית היוצאים לקרב, היום עושה רושם כי כולנו זקוקים לכך.

אי הוודאות, העמימות, ההנחיות המשתנות, הקושי לשלב עבודה מרחוק עם חיים פרטיים- כל אלו מכבידים על המערך הנפשי של רבים מאתנו- ילדים, הורים, תלמידים ומורים, עובדים ומנהלים.

מקור המלה חוסן במלה הלטינית Resilio שפירושה לחזור לאחור. כמו קפיץ שחוזר למצבו הקודם לאחר שהופעל עליו לחץ. 

החוסן האישי של האדם נבחן ביכולתו להיבנות מחדש מתוך משבר או אתגר.

כיצד ניתן לתאר אנשים בעלי חוסן רגשי?

  • מודעות רגשית גבוהה לרגשותיהם בכל נקודת זמן , מה שנחוץ במיוחד במצבי לחץ.

  • וויסות רגשי - היכולת לנהל את הרגשות ולתעל אותם לטובת התמודדות אפקטיבית עם אתגרים.

  •  אמפתיה ומתן סיוע לאחרים בסביבתם המיידית או הרחבה

החוסן המנטלי / פסיכולוגי מתייחס ליכולת לשמור על עמדה חיובית ללא קשר למצב, והוא נשען על:

  • תחושת מסוגלות עצמית גבוהה

  • שימוש באסטרטגיות התמודדות ופתרון בעיות אדפטיביות, הממוקדות בבעיה ולא ברגש

 

כיצד ניתן לפתח חוסן ?

  • מנהיגות תומכת , קשובה ודואגת

  • תמיכה חברתית ממעגל המשפחה ואחרים משמעותיים

  • עידוד תמיכה קוליגיאלית בין חברי הצוות

  • סדנאות ארגוניות להעלאת המודעות לנושא החוסן האישי ומתן כלים להתמודדות

sda1.jpg

למי מיועדות הסדנאות?

כבר שנים שגלן כהן מקיים סדנאות חוסן ליחידות המיוחדות של מערכת הבטחון- ימ"מ, מוסד, שב"כ , סדנאות שבי בקורס טייס ועוד.
כעת מציעים סדנאות אלו גם עבור:
חברות וארגונים

הכשרות מורים

ניתן לקיים הרצאות בביתנו שבמושב כפר אוריה, באירוח ביתי חם ונעים
באמצע הדרך בין ירושלים לתל אביב

יממ2.jpg
המלצה SDA.png

צרו קשר לפרטים נוספים. כי פיתוח חוסן עכשיו זה צו השעה

bottom of page